Cristin-person-ID: 36421
Person

Asle Gauteplass

  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Resultater Resultater

Designing production licenses for sustainable aquaculture.

Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Asche, Frank; Gauteplass, Asle. 2022, Aquaculture Europe. NORCE, SAMFORSK, UISFaglig foredrag

Public procurement and societal safety. The case of security services.

Størkersen, Kristine Vedal; Haavik, Torgeir Kolstø; Gauteplass, Asle; Nilsen, Berit Therese; Jore, Sissel Haugdal; Slotsvik, Tone Njølstad. 2022, Managing Interconnected Public Services and Infrastructures. NTNU, SAMFORSK, UISVitenskapelig foredrag

Til næringens beste eller bakvei til økt produksjon. Om bruken av særtillatelser i norsk havbruk.

Hersoug, Bjørn; Olsen, Marit Schei; Asche, Frank; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gauteplass, Asle. 2021, Norsk fiskerinæring. UIT, SAMFORSK, UISKronikk

Aquaculture policy: Designing licenses for environmental regulation.

Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Gauteplass, Asle; Asche, Frank. 2022, Marine Policy. SAMFORSK, UoF, UISVitenskapelig artikkel

A slippery slope for aquaculture regulation: Development licenses as a policy instrument.

Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gauteplass, Asle; Asche, Frank. 2021, Aquaculture Europe 2021. SAMFORSK, UISVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 42 | Neste | Siste »