Cristin-person-ID: 36647
Person

Rønnaug Ødegård

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Overlege
    ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital HF

Resultater Resultater

Barn med overvekt og fedme: en kvantitativ pilotstudie av standardisert livsstilsbehandling i kommunehelsetjenesten.

Myhrer, Espen Kjærsrud; Løkling, Hanne Lund; Follestad, Turid; Ødegård, Rønnaug. 2021, Fysioterapeuten. OSLO, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Maternal PCOS status and metformin in pregnancy: Steroid hormones in 5–10 years old children from the PregMet randomized controlled study.

Hanem, Liv Guro Engen; Salvesen, Øyvind; Madsen, Andre; Sagen, Jørn Vegard; Mellgren, Gunnar; Juliusson, Pétur Benedikt; Carlsen, Sven Magnus; Vanky, Eszter; Ødegård, Rønnaug. 2021, PLOS ONE. STOLAV, FHI, HAUKELAND, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Allergy-related diseases and early gut fungal and bacterial microbiota abundances in children.

Schei, Kasper; Simpson, Melanie Rae; Øien, Torbjørn; Salamati, Saideh; Rudi, Knut; Ødegård, Rønnaug. 2021, Clinical and Translational Allergy. STOLAV, NMBU, NTNUVitenskapelig artikkel

Correction to: Early gut mycobiota and mother-offspring transfer.

Schei, Kasper; Avershina, Ekaterina; Øien, Torbjørn; Rudi, Knut; Follestad, Turid; Salamati, Saideh; Ødegård, Rønnaug. 2021, Microbiome. STOLAV, NMBU, NTNUErrata

Separating the genetics of childhood and adult obesity: a validation study of genetic scores for body mass index in adolescence and adulthood in the HUNT Study .

Brandkvist, Maria Charlotta; Bjørngaard, Johan Håkon; Ødegård, Rønnaug; Åsvold, Bjørn Olav; Smith, George Davey; Brumpton, Ben Michael; Hveem, Kristian; Richardson, Tom G.; Vie, Gunnhild Åberge. 2020, Human Molecular Genetics. STOLAV, NORD, NTNU, UoBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 62 | Neste | Siste »