Cristin-person-ID: 376040
Person

Aktiv cristin-person Åse Storhaug Hole

  • Stilling:
    Dosent
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Politiledelse • Serviceledelse • Utdanningsledelse • Innovasjonsledelse

Resultater Resultater

“Dette kan jeg ikke gjøre alene”. Formelle ansattrepresentanters rolle i varslingssaker-en kvalitativ studie fra kriminalomsorgen.

Walker, Heidi Haugland; Hole, Åse Storhaug; Bjørkelo, Brita. 2021, NEON 2021. HINN, PHSVitenskapelig foredrag

Varsling som et middel for å sikre bærekraftige virksomheter.

Bjørkelo, Brita; Hole, Åse Storhaug. 2021, NEON 2021. HINN, PHSVitenskapelig foredrag

Digital undervisning og annen digital samhandling under covid-19. Hva er lært og hva bør utvikles videre?

Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug; Myklebø, Sigrid; Syversen, Trine Løvold; Wedum, Gunhild; Hermanrud, Inge; Lervik, Monica Johannesen; Strand, Mona. 2021, HINNRapport

Evaluering av krisehåndteringen i HINN under Covid-19-krisen våren 2020.

Bakken, Bjørn T.; Hole, Åse Storhaug; Kårstein, Asbjørn; Malasevska, Iveta; Lund, Per Olav. 2020, NEON konferanse 2020. HINNVitenskapelig foredrag

Erfaringer med digitale undervisnings- og arbeidsformer under koronakrisen våren 2020.

Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug; Wedum, Gunhild; Myklebø, Sigrid; Strand, Mona; Syversen, Trine Løvold; Lervik, Monica Johannesen; Hermanrud, Inge. 2021, HINNRapport
1 - 5 av 60 | Neste | Siste »