Cristin-person-ID: 379530
Person

Siri Lie Olsen

  • Stilling:
    Forsker
    ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Resultater Resultater

Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana.Beskrivelse av metodikk og resultater 2017‒2020.

Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil. 2021, NINA, UIORapport

Recent forest on abandoned agricultural land in the boreonemoral zone – Biodiversity of plants and fungi in relation to historical and present tree cover.

Nordén, Björn; Olsen, Siri Lie; Haug, Solveig; Rusch, Graciela. 2021, Forest Ecology and Management. NINAVitenskapelig artikkel

VIP-status gir sjelden naturtype spesialbehandling.

Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Bratli, Harald; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil. 2021, Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning. NINA, UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020.

Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Olsen, Siri Lie; Bratli, Harald; Often, Anders; Bakkestuen, Vegar. 2020, NINA, UIORapport
1 - 5 av 139 | Neste | Siste »