Cristin-person-ID: 381017
Person

Anne Grete Tøge

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialt arbeid • Sosiologi

Emneord

Sosialpolitikk • Kvantitativ metode • RCT • Eksperimentell design • Helse- og velferdspolitikk • Helseulikhet • Kausalanalyse • Komplekse intervensjoner • Selv-rapportert helse • Arbeidsledighet • Velferd • Forskning i helse og sosialinstitusjoner

Region

  • Europa

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 81 58

Resultater Resultater

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier: målområder og barnas synlighet.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne. 2020, seminar for fylkesmenn og NAV Fylke. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Effektevaluering av familiekoordinator og HOLF-modell: Resultater og innsikter.

Tøge, Anne Grete. 2020, Kompetanse Norge. OSLOMETFaglig foredrag

Comparing the Effects of Governmental and Local Family Intervention Projects on Social Work Practices in Norway: A Cluster-Randomised Study.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete. 2020, British Journal of Social Work. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Å forebygge frafall i videregående opplæring : hovedfunn fra IKO-prosjektet.

Tøge, Anne Grete. 2020, seminar om intervensjonsstudier i utdanningssektoren. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Et lag rundt eleven: Ledelse, organisering, gjennomføring (LOG) -en evaluering med klyngerandomisert design.

Malmberg-Heimonen, Ira; Lyng, Selma Therese; Pålshaugen, Øyvind; Tøge, Anne Grete. 2020, Statusmøte Udir. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 114 | Neste | Siste »