Cristin-person-ID: 38168
Person

Aktiv cristin-person Hilde Karin Hestad Iversen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

KEM - Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Iversen, Hilde Karin Hestad. 2020, Dialogmøte med bruker- og pårørendeorganisasjonene Psykisk helse og rus. FHIFaglig foredrag

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern. 1. kvartal 2020, Nasjonale resultater.

Holmboe, Olaf; Haugum, Mona; Hernæs, Kjersti Helene; Skudal, Kjersti Eeg; Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2020, FHIRapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 1. kvartal 2020, Nasjonale resultater.

Holmboe, Olaf; Haugum, Mona; Hernæs, Kjersti Helene; Skudal, Kjersti Eeg; Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2020, FHIRapport

Are parents’ geographical origin associated with their evaluation of child and adolescent mental health services? Results from a national survey in Norway.

Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Karin Hestad; Skudal, Kjersti Eeg; Ali, Warsame Abdullahi; Hanssen-Bauer, Ketil. 2020, European Child and Adolescent Psychiatry. FHI, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 199 | Neste | Siste »