Cristin-person-ID: 38168
Person

Aktiv cristin-person Hilde Karin Hestad Iversen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapport 2020, Manifestsenteret, Avd 4.

Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2021, FHIRapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapport 2020, Kirkens bymisjon A-senteret.

Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2021, FHIRapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapport 2020, Incognito Klinikk.

Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2021, FHIRapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapport 2020, Helse Vest RHF.

Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2021, FHIRapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Årsrapport 2020, Helse Sør-Øst RHF.

Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2021, FHIRapport
1 - 5 av 319 | Neste | Siste »