Cristin-person-ID: 38191
Person

Ingvild Saltvedt

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Stilling:
  Overlege geriateri
  ved Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geriatri

Emneord

Geriatri • Fall og fallskador • Demens

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Avdeling for geriatri, St Olavs hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ingvild Saltvedt

Sammendrag

Lege, spesialist i indremedisin og geriatri. Avdelingssjef ved Avdeling for geriatri, St Olavs hospital og professor på Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Tittel

Ingvild Saltvedt

Sammendrag

Medical doctor, specialist in internal medicine and geriatric medicine. Head at Department of Geriatrics, St Olav University Hospital, Trondheim and professor at Department of neuro medicine and movement science, Norwegian University for Science and Technology (NTNU)Norway

Resultater Resultater

Predicting the Emergence of Major Neurocognitive Disorder Within Three Months After a Stroke.

Aamodt, Eva Birgitte; SCHELLHORN, TILL; Stage, Edwin; Sanjay, Apoorva Bharthur; Logan, Paige E.; Svaldi, Diana Otero; Apostolova, Liana G.; Saltvedt, Ingvild; Beyer, Mona Kristiansen. 2021, Frontiers in Aging Neuroscience. STOLAV, IUS, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

A genome-wide association study with 1,126,563 individuals identifies new risk loci for Alzheimer's disease.

Wightman, Douglas P.; Jansen, Iris E.; Savage, Jeanne E.; Shadrin, Alexey; Bahrami, Shahram; Holland, Dominic; Rongve, Arvid; Børte, Sigrid; Winsvold, Bendik K S; Drange, Ole Kristian mfl.. 2021, Nature Genetics. HELSEFONNA, VESTFOLD, HELSENTRØN, NTNU, UOMA, ØVRIGE, OUS, UIB, SUS, STOLAV, UCSD, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

A MULTIMODAL INDIVIDUALIZED INTERVENTION TO PREVENT FUNCTIONAL DECLINE. A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL ON LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER STROKE (THE LAST-LONG TRIAL).

Askim, Torunn; Saltvedt, Ingvild; Hokstad, Anne; Indredavik, Bent; Ihle-Hansen, Håkon; Magnussen, Jon; Bergh, Elin; Lydersen, Stian; Døhl, Øystein; Thommessen, Bente. 2020, Joint WSO and ESOC Conference 2020. VV, NTNU, AHUSPoster

Risk Stratification in Patients with Ischemic Stroke and Residual Cardiovascular Risk with Current Secondary Prevention.

Gynnild, Mari Nordbø; Hageman, Steven HJ; Dorresteijn, Jannick AN; Spigset, Olav; Lydersen, Stian; Wethal, Torgeir; Saltvedt, Ingvild; Visseren, Frank LJ; Ellekjær, Hanne. 2021, Clinical Epidemiology. STOLAV, NTNU, UMCVitenskapelig artikkel

A MULTIMODAL INDIVIDUALIZED INTERVENTION TO PREVENT FUNCTIONAL DECLINE AFTER STROKE. A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL ON LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER STROKE (THE LAST-LONG TRIAL).

Askim, Torunn; Hokstad, Anne; Bergh, Elin; Døhl, Øystein; Ellekjær, Hanne; Ihle-Hansen, Håkon; Indredavik, Bent; Lydersen, Stian; Magnussen, Jon; Saltvedt, Ingvild mfl.. 2021, European Stroke Organisation Conference 2021. VV, HELSEMR, NTNU, AHUSPoster
1 - 5 av 207 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2015 - Nasjonalforeningens demenspris for Sør-Trøndelag