Cristin-person-ID: 38586
Person

Ivar Horvli

  • Stilling:
    Gjest
    ved Prorektor for utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Influence of Grain Shape and Surface Texture on the Deformation Properties of Unbound Aggregates in Pavements.

Uthus, Lillian; Tutumluer, Erol; Horvli, Ivar; Hoff, Inge. 2007, International Journal of Pavements. UoIaU, SINTEF, NTNUVitenskapelig artikkel

A study on the influence of water and fines on the deformation properties and frost heave of unbound aggregates.

Uthus, Lillian; Hermansson, Åke; Horvli, Ivar; Hoff, Inge. 2006, 13th International Conference on Cold Regions Engineering. SINTEF, NTNUPoster

Friksjon på vegdekker.

Horvli, Ivar. 2006, Vegdrift 2006. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag

Steinkvalitet og sporutvikling i vegdekker, SIV – Oppsummering av de viktigste data og konklusjoner pr 15. mars 2006.

Horvli, Ivar. 2006, stein i vei. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag

Aggregate Quality and the Influence on the Rutting in Asphalt Pavements.

Horvli, Ivar; Værnes, Einar. 2006, the 10. International Conference on Asphalt Pavements, ICAP, Quebec, Canada, August 12-17 2006. SINTEF, NTNUVitenskapelig foredrag