Cristin-person-ID: 385891
Person

Trine Eggen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

VKMs risikovurdering av avløpsslam som gjødsel og jordforbedringsmiddel, resultater og plan for ny gjennomgang.

Eggen, Trine. 2019, møte mellom styringsgruppa for slamforsøkene i regi av Hushållningsselskapet Skåne og referansegruppa for Bransjenorm slam. NIBIOFaglig foredrag

Long-term effect of direct land application of sewage sludge on soil fertility. Comments and discussion Workshop on Circular and non-toxic reuse of phosphorus fram sewage sludge.

Eggen, Trine; Øgaard, Anne Falk. 2019, Workshop on Circular and non-toxic reuse of phosphorus fram sewage sludge. NIBIOFaglig foredrag

Grenseverdier for organiske miljøgifter i gjødselvarer - hvordan etablere det?

Eggen, Trine; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nikiforov, Vladimir; Vogelsang, Christian. 2020, Innspillsmøte grenseverdier organiske mijløgifter i gjødselvarer. NIBIO, NILU, NIVAFaglig foredrag

Maximum limit values for selected hazardous organic contaminants (HOCs) in secondary raw materials used in fertilisers and soil products.

Eggen, Trine; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nikiforov, Vladimir; Vogelsang, Christian. 2019, NIBIO, NILU, NIVARapport

Establishing maximum limits for hazardous organic contaminants in fertilisers and soil products in secondary raw materials used in fertilisers and soil products.

Eggen, Trine; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nikiforov, Vladimir; Vogelsang, Christian. 2020, The Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020. NILU, NIBIO, NIVAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 73 | Neste | Siste »