Cristin-person-ID: 385936
Person

Petter Bjerregaard Molaug

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Kontaktinformasjon

Resultater

To norske byer i middelalderen - Oslo og Tønsberg før ca. 1300 :.

Brendalsmo, Jan; Molaug, Petter B.. 2014, Collegium Medievale. NIKUVitenskapelig artikkel

Skeletons in the Cupboard and in the Earth - Finds from Medieval Oslo as Archaeological Source Material.

Molaug, Petter B.. 2014, Novus Forlag. NIKUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Oslo havn før 1624.

Molaug, Petter B. 2012, Viking. NIKUVitenskapelig artikkel

Arkeologisk overvåking ved graving for kabel og to lysmaster ved Løten kirke, gnr.20/bnr.1, Løten k., Hedmark.

Amundsen, Hilde Rigmor; Molaug, Petter B.. 2011, NIKURapport

Anmeldelse. Jes Martens, Vibeke Vandrup Martens & Cathrine Stene (red.). Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse.

Molaug, Petter B.. 2010, Collegium Medievale. NIKUAnmeldelse