Cristin-person-ID: 385936
Person

Petter Bjerregaard Molaug

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
22856088

Resultater Resultater

To norske byer i middelalderen - Oslo og Tønsberg før ca. 1300 :.

Brendalsmo, Jan; Molaug, Petter B.. 2014, Collegium Medievale. NIKUVitenskapelig artikkel

Skeletons in the Cupboard and in the Earth - Finds from Medieval Oslo as Archaeological Source Material.

Molaug, Petter B.. 2014, Novus Forlag. NIKUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Oslo havn før 1624.

Molaug, Petter B. 2012, Viking. NIKUVitenskapelig artikkel

Kulturmiljøbegrepet som teoretisk/analytisk begrep og som praktisk begrep for forvaltningen?

Molaug, Petter B.; Sollund, May-Liss Bøe; Sæterdal, Anne. 2009, NIKURapport

NIKU Strategisk instituttprogram. Norske middelalderbyer. Forskning om norske middelalderbyer. Seminar april 1998.

Molaug, Petter B.. 1998, NIKUVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »