Cristin-person-ID: 386625
Person

Trond Vedeld

  • Stilling:
    Forsker
    ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Byforskning • Governance • Climate change

Region

  • Sør-Asia
  • Afrika

Land

  • Norge
  • India
  • Sør-Afrika

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 56 82

Resultater Resultater

Climate budgeting in city governance - potential for leadership and collaborative innovation, C40 Cities Climate Leadership network.

Vedeld, Trond; Hofstad, Hege. 2022, C40 Cities Leadership, International City Webinar. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Climate budgeting in city governance – potentials for leadership and collaborative innovation.

Hofstad, Hege; Vedeld, Trond. 2022, C40 Climate Budget Pilot // Webinar 16: Climate budgeting in city governance – potentials for leadership and collaborative innovation . OSLOMETFaglig foredrag

Designing and leading collaborative urban climate governance: Comparative experiences of co-creation from Copenhagen and Oslo.

Hofstad, Hege; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob; Vedeld, Trond. 2022, Environmental Policy and Governance. RUC, OSLOMET, NORDVitenskapelig artikkel

Samskapingsparadokset: Mindre byer, klimastyring og bærekraftig byutvikling.

Vedeld, Trond. 2022, Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. OSLOMETVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 93 | Neste | Siste »