Cristin-person-ID: 386631
Person

Evelyn Dyb

  • Stilling:
    Forsker
    ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Pensjonist
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Resultater

Rus og bolig.

Dyb, Evelyn. 2018, Boligsosial konferanse . OSLOMETFaglig foredrag

Housing, homelessness and substance use: Reflections from Norway.

Dyb, Evelyn. 2018, Faglig konferanse. OSLOMETFaglig foredrag

The unhappiness of renting in a homeowner society.

Dyb, Evelyn. 2018, Forskerkonferanse med paper. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Bostedsløse 2016. Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer. Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dyb, Evelyn. 2018, Boligsosial konferanse . OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag

More together, more apart? Migrasjon, fortetting, segregering (ENHR 2018).

Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn. 2018, Bybloggen. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel