Cristin-person-ID: 387376
Person

Knut Fossestøl

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

RCT • Prosessevaluering • Velferdsstat • Styring og reform • Evaluering • NAV-reform • Nytt offentlig styringssystem

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Hva slags bilde av arbeidslivet får studentene fra litteratur i sosialfagspensumet?

Fossestøl, Knut. 2019, INLOG: Svarer helse- og sosialutdanninger på tjenestenes behov?. OSLOMETFaglig foredrag

Svarer ikke helse- og sosialutdanningene på samfunnets behov?

Andreassen, Tone Alm; Smeby, Jens-Christian; Fossestøl, Knut. 2019, Khrono.no. OSLOMETKronikk

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Sluttrapport.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Liodden, Tone; Bergheim, Berit; Gyüre, Krisztina; Buzungu, Hilde Fiva. 2019, OSLOMETRapport

Effektevaluering av familiekoordinator og HOLF-modell: Resultater og innsikter.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut. 2019, Imdi seminar. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 160 | Neste | Siste »