Cristin-person-ID: 387602
Person

Torbjørn Torsvik

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis.

Makhlysheva, Alexandra; Ngo, Phuong; Tayefi, Maryam; Torsvik, Torbjørn; Chomutare, Taridzo. 2020, UNNRapport

Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings.

Makhlysheva, Alexandra; Tayefi, Maryam; Ngo, Phuong; Chomutare, Taridzo; Torsvik, Torbjørn. 2020, UNNRapport

Leveraging Machine Learning and Natural Language Processing for Monitoring E-health Publications.

Budrionis, Andrius; Pedersen, Rune; Torsvik, Torbjørn; Lind, Karianne Fredenfeldt; Saadatfard, Omid. 2020, International Academy, Research and Industry Association (IARIA). UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering.

Kristiansen, Eli; Torsvik, Torbjørn; Lind, Karianne Fredenfeldt. 2019, UNNRapport

Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record.

Melby, Line; Andreassen, Hege Kristin; Torsvik, Torbjørn; Ellingsen, Gunnar; Severinsen, Gro-Hilde; Silsand, Line; Ekeland, Anne Granstrøm; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UIT, UNN, SINTEF, NORDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »