Cristin-person-ID: 388169
Person

Anika Aakerøy Jordbru

  • Stilling:
    Spesialidrettspedagog
    ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF

Kontaktinformasjon

Sted
Norges Idrettshøgskole

Resultater Resultater

Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen”.

Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene Larsen; Jordbru, Anika Aakerøy; Tveito, Torill Helene. 2019, USN, NORCE, VESTFOLD, PIHSØRapport

Konversive gangvansker : behandlingseffekt og typiske trekk.

Jordbru, Anika Aakerøy. 2012, NIHDoktorgradsavhandling

Psychogenic gait disorder:A randomized controlled trial of physical rehabilitation with one-year follow-up.

Jordbru, Anika Aakerøy; Smedstad, Liv Marit; Klungsøyr, Ole; Martinsen, Egil Wilhelm. 2014, Journal of Rehabilitation Medicine. VESTFOLDVitenskapelig artikkel

Identifying patterns of psychogenic gait by video-recording.

Jordbru, Anika Aakerøy; Smedstad, Liv Marit; Moen, Vegard Pihl; Martinsen, Egil Wilhelm. 2012, Journal of Rehabilitation Medicine. VESTFOLD, OUS, NIHVitenskapelig artikkel

Conversion Gait Disorder—Meeting Patients in Behaviour, Reuniting Body and Mind.

Jordbru, Anika Aakerøy; Jespersen, Ejgil; Martinsen, Egil Wilhelm. 2008, Sport, Ethics and Philosophy. VESTFOLD, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5