Cristin-person-ID: 388183
Person

Jan Erik Otterstad

  • Stilling:
    Seksjonsoverlege
    ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Resultater Resultater

Statin-associated muscle symptoms in coronary patients: design of a randomized study.

Munkhaugen, John; Vethe, Nils Tore; Fagerland, Morten; Dammen, Toril; Perk, Joep; Gjertsen, Erik; Otterstad, Jan Erik; Gullestad, Lars; Bergan, Stein; Husebye, Einar. 2019, Scandinavian Cardiovascular Journal. VV, LNU, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Medical and Psychosocial Factors Associated With Low Physical Activity and Increasing Exercise Level After a Coronary Event.

Peersen, Kari; Otterstad, Jan Erik; Sverre, Elise; Perk, Joep; Gullestad, Lars; Moum, Torbjørn Åge; Dammen, Toril; Munkhaugen, John. 2019, Journal of Cardiopulmanory Rehabilitation and Prevention (JCRP). VV, VESTFOLD, UIO, SVERIGEVitenskapelig artikkel

BEtablocker Treatment After acute Myocardial Infarction in revascularized patients without reduced left ventricular ejection fraction (BETAMI): Rationale and design of a prospective, randomized, open, blinded end-point study.

Munkhaugen, John; Ruddox, Vidar; Halvorsen, Sigrun; Dammen, Toril; Fagerland, Morten; Hernæs, Kjersti Helene; Vethe, Nils Tore; Prescott, Eva; Jensen, Svend Eggert; Rødevand, Olaf mfl.. 2019, American Heart Journal. VV, UIT, AALBORGUH, VESTFOLD, HAUKELAND, KU, OUS, SUS, STOLAV, UNN, ÅRHUSSYKE, RH, UIO, AHUS, SØRLAND, LHLKLINVitenskapelig artikkel

Effect of Oral β-blocker Treatment on Mortality in Contemporary Post-myocardial Infarction Patients: a systematic review and meta-analysis.

Dahl Årvik, Magnus; Sandven, Irene; Dondo, Tatendashe B; Gale, Chris P; Ruddox, Vidar; Munkhaugen, John; Atar, Dan; Otterstad, Jan Erik. 2019, European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. VV, UoL, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

In Current Clinical Practice, after Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction, Are β-Blockers Prescribed for Heart Failure or as Secondary Prevention? A Pilot Study.

Ruddox, Vidar; Otterstad, Jan Erik; Atar, Dan; Bendz, Bjørn; Edvardsen, Thor. 2018, Cardiology. VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 42 | Neste | Siste »