Cristin-person-ID: 388187
Person

Rune Sandbu

  • Stilling:
    Overlege
    ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Resultater Resultater

Gastrointestinal hormones and β-cell function after gastric bypass and sleeve gastrectomy: an RCT (Oseberg).

Fatima, Farhat; Hjelmesæth, Jøran Sture; Birkeland, Kåre Inge; Gulseth, Hanne Løvdal; Hertel, Jens Kristoffer; Svanevik, Marius; Sandbu, Rune; Småstuen, Milada Cvancarova; Hartmann, Bolette; Holst, Jens Juul mfl.. 2021, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. FHI, VESTFOLD, OSLOMET, UIO, KU, OUSVitenskapelig artikkel

Short- and long-term effects of body weight loss following calorie restriction and gastric bypass on CYP3A-activity – a non-randomized three-armed controlled trial.

Kvitne, Kine Eide; Robertsen, Ida; Skovlund, Eva; Christensen, Hege Staaland; Krogstad, Veronica; Wegler, Christine; Angeles, Philip Carlo Soriano; Wollmann, Birgit Malene Tovik; Hole, Kristine; Johnson, Line Kristin mfl.. 2021, Clinical and Translational Science (CTS). Uu, FHI, DIAKONSYK, VESTFOLD, NTNU, UIO, ASTRA, OUSVitenskapelig artikkel

Sleeve gastrectomy confers higher risk of gastroesophageal reflux disease than gastric bypass. An RCT Oseberg.

Lorentzen, Jolanta Halabowska; Medhus, Asle Wilhelm; Hofsø, Dag; Svanevik, Marius; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Hjelmesæth, Jøran; Borgeraas, Heidi; Hertel, Jens Kristoffer; Småstuen, Milada Cvancarova; Sifrim, Daniel mfl.. 2021, Gastroenterology. QMUL, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Patient complaints following bariatric surgery 2012-18 .

Lund, Randi Størdal; Hertel, Jens Kristoffer; Sandbu, Rune; Hjelmesæth, Jøran. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon versus livsstilsbehandling av unge med sykelig overvekt.

Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Holt, Ane Hjetland; Benestad, Beate; Seeberg, Lars Thomas; Lindberg, Morten; Halvorsen, Erling; Juliusson, Petur Benedikt; Sandbu, Rune; Lekhal, Samira. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHI, VESTFOLD, HAUKELAND, UIO, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 79 | Neste | Siste »