Cristin-person-ID: 388989
Person

Astrid Brautaset

  • Stilling:
    Overlege fysikalsk medisin
    ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital HF

Resultater Resultater

Rettighetsvurdering og kvalitet på henvisninger - grad av samsvar mellom fire smertesentre.

Stedenfeldt, Mona; Kvarstein, Gunnvald; Schjødt, Borrik; Johansen, Aslak; Berntsen, Anne Gina Schie; Brautaset, Astrid; Halsteinli, Vidar. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, STOLAV, UNN, HAUKELAND, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1