Cristin-person-ID: 389471
Person

Eivinn Årdal Skjærseth

  • Stilling:
    Lege i spesialisering
    ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital HF

Resultater Resultater

Developing Quality Indicators for Helicopter Emergency Medical Services Coordination in Norwegian Emergency Medical Communication Centrals: A Consensus Process.

Skjærseth, Eivinn Årdal; Haugland, Helge Nystad; Krüger, Andreas; Næss-Pleym, Lars E.; Uleberg, Oddvar. 2020, Air Medical Journal. STOLAV, SNLAVitenskapelig artikkel

Feasibility of Pre-Hospital Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in Non-Traumatic Out-of-Hospital Cardiac Arrest.

Brede, Jostein Rødseth; Lafrenz, Thomas; Klepstad, Pål; Skjærseth, Eivinn Årdal; Nordseth, Trond; Søvik, Edmund; Krüger, Andreas. 2019, Journal of the American Heart Association (JAHA). HELSEMR, STOLAV, SNLA, NTNUVitenskapelig artikkel

SARex2 : Surviving a maritime incident in cold climate conditions.

Solberg, Knut Espen; Skjærseth, Eivinn Årdal; Gudmestad, Ove Tobias. 2017, UIT, STOLAV, UISRapport

Surviving a maritime incident in cold climate conditions.

Solberg, Knut Espen; Gudmestad, Ove Tobias; Skjærseth, Eivinn Årdal. 2017, STOLAV, UISRapport

Bruk av "Big data" og mortalitet i validering av hastegrader i norsk indeks for medisinsk nødhjelp er det mulig?

Uleberg, Oddvar; Næss-Pleym, Lars E.; Skjærseth, Eivinn Årdal; Einvik, Steinar; Krüger, Andreas. 2017, NAForum. STOLAV, NTNUSammendrag/abstract
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »