Cristin-person-ID: 390333
Person

Torkil Berge

  • Stilling:
    Forsker
    ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet sykehus

Resultater Resultater

Is perceived control of depression related to therapy outcome for depression? A longitudinal study.

Ulleberg, Pål; Berge, Torkil; Lending, Hilde Dallavara; Skule, Cecilie; Landrø, Nils Inge. 2021, Journal of Psychiatric Research. DIAKONSYK, UIO, HSØRØSTVitenskapelig artikkel

Koronavaksinasjon: Frykt for sprøyter kan dempes med enkle tiltak.

Dyregrov, Atle; Gilbert, Mads; Haagensen Øien, Marianne; Berge, Torkil. 2021, Sykepleien. UIT, DIAKONSYK, UIBShort communication

Work-focused therapy for common mental disorders: A naturalistic study comparing an intervention group with a waitlist control group.

Gjengedal, Ragne Gunnarsdatter Hole; Reme, Silje Endresen; Osnes, Kåre; Lagerfeld, Suzanne E.; Blonk, Roland W. B.; Sandin, Kenneth; Berge, Torkil; Hjemdal, Odin. 2020, Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. UVT, TNO, DIAKONSYK, NTNU, UIO, NEDERLANDVitenskapelig artikkel

Screening for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling.

Berge, Torkil; Bull-Hansen, Bente; Solberg, Erik Ekker; Heyerdahl, Else Resser; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Vinge, Leif Erik; Aarønæs, Marit; Øie, Erik; Hyldmo, Ingrid. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. DIAKONSYKVitenskapelig artikkel

Attentional Bias Modification reduces symptom severity in major depression: Preliminary analysis from an ongoing longitudinal RCT study. .

Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Berge, Torkil; Maglanoc, Luigi Angelo; Kraft, Brage; Stiles, Tore C; Haaland, Vegard Øksendal; Landrø, Nils Inge. 2017, Psykisk helse og rusmiddelkonferanse: Muligheter og utfordringer. DIAKONSYK, OSLOMET, NTNU, UIOPoster
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »