Cristin-person-ID: 39309
Person

Turid Suzanne Berg-Nielsen

  • Stilling:
    Professor
    ved RBUP Øst og Sør
  • Stilling:
    Professor
    ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Psykiatri, barnepsykiatri • Klinisk psykologi

Resultater Resultater

“What Matters to You?”: A Randomized Controlled Effectiveness Trial, Using Systematic Idiographic Assessment as an Intervention to Increase Adolescents’ Perceived Control of their Mental Health .

Tollefsen, Thomas Kristian; Neumer, Simon-Peter; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. 2019, Konferanse. UIT, NTNU, RBUPPoster

Samspillskvalitet mellom ansatte og små barn (1-3 år) i norske barnehager.

Drugli, May Britt; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. 2019, Paideia. HINN, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare.

Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. 2018, 16 Waimh world congress. HINN, BI, NTNU, UIOPoster

Maternal personality disorder symptoms in primary health care: associations with mother–toddler interactions at one-year follow-up.

Høivik, Magnhild Singstad; Lydersen, Stian; Ranøyen, Ingunn; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. 2018, BMC Psychiatry. STOLAV, NTNU, RBUPVitenskapelig artikkel

Utvikling av skam : selvets mareritt.

Berg-Nielsen, Turid Suzanne. 2017, Dyade. RBUPPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 128 | Neste | Siste »