Cristin-person-ID: 393218
Person

Ole Jørgen Grøtta

  • Stilling:
    Overlege
    ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Cardiovascular rEmodelling in living kidNey donorS with reduced glomerular filtration rate: rationale and design of the CENS study.

Blom, Kjersti Benedicte; Bergo, Kaja Knudsen; Espe, Emil Knut Stenersen; Rosseland, Vigdis; Grøtta, Ole Jørgen; Mjøen, Geir; Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Sanner, Helga; Bergersen, Tone Kristin mfl.. 2019, Blood Pressure. UIO, OUS, BJORKNESVitenskapelig artikkel

Infrainguinal inflow assessment and endovenous stent placement in iliofemoral post-thrombotic obstructions.

Grøtta, Ole Jørgen; Enden, Tone Rønnaug; Sandbæk, Gunnar; Gjerdalen, Gard Filip; Slagsvold, Carl Erik; Bay, Dag; Kløw, Nils-Einar; Rosales, Antonio. 2018, SpringerOpen. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Outcome after prostatic artery embolization in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia.

Kløw, Nils-Einar; Grøtta, Ole Jørgen; Bay, Dag; Sandbæk, Gunnar; Johansen, Truls Erik Bjerklund; Hagen, Thijs; Baco, Eduard. 2018, Acta Radiologica. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Patency and Clinical Outcome After Stent Placement for Chronic Obstruction of the Inferior Vena Cava.

Grøtta, Ole Jørgen; Enden, Tone Rønnaug; Sandbæk, Gunnar; Gjerdalen, Gard Filip; Slagsvold, Carl Erik; Bay, Dag; Kløw, Nils-Einar; Rosales, Antonio. 2017, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

PTA og trening hos pasienter med claudicatio intermittens - en randomisert kontrollert studie.

Bø, Elisabeth; Hisdal, Jonny; Cvancarova, Milada; Stranden, Einar; Jørgensen, Jørgen J.; Sandbæk, Gunnar; Grøtta, Ole Jørgen; Bergland, Astrid. 2015, Fysioterapikongressen 2015. OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »