Cristin-person-ID: 39436
Person

Dagfinn Døhl Dybvig

  • Stilling:
    Forsker
    ved HF fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Corporate social responsibility and philosophy : : from business ethics to political theory.

Dybvig, Dagfinn Døhl. 2013, Cappelen Damm Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Etikk for økonomifag.

Dybvig, Dagfinn Døhl; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove; Nystad, Øystein. 2013, Gyldendal Akademisk. NORD, NTNULærebok

Kant and Cavell on aesthestical judgement and the experience of nature - some reflections.

Dybvig, Dagfinn Døhl. 2012, NORDPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Kant in the garden of infinitely forking paths : time, causality and the labyrinth of philosophy.

Dybvig, Dagfinn Døhl. 2011, Mentis Verlag GmbH. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

CSR and Social Entrepeneurship: Putting the corporate horse before the ethical cart.

Dybvig, Dagfinn Døhl. 2010, Nasjonal konferanse om CSR som innovasjonsdriver i norsk næringsliv: Vitenskapelig paralellsesjoner. NORDVitenskapelig foredrag