Cristin-person-ID: 39708
Person

John Pål Inderberg

  • Stilling:
    Gjest
    ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger
  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Improvisasjoner i Nidarosdomen.

Waadeland, Carl Haakon; Inderberg, John Pål; Bjørkhaug, Petra. 2011, NTNUMusikalsk framføring

Impronøkkelen.

Yttredal, Tor; Inderberg, John Pål. 2011, NTNU, UISMultimediaprodukt

Konsert i Nidarosdomen med Nordic Voices.

Waadeland, Carl Haakon; Inderberg, John Pål; Bjørkhaug, Petra. 2010, NTNUMusikalsk framføring

Across Svein Folkvords bestillingsverk Across.

Folkvord, Svein; Yttredal, Tor; Inderberg, John Pål. 2006, NTNU, UISMusikalsk framføring

Etterutdanningsplan for lærere i videregående skole, arrangering/komponering og improvisasjon i instrumentalopplæringa.

Uddu, Per Kvistad; Kruse, Bjørn; Inderberg, John Pål. 1996, NTNUKompendium

Utmerkelser