Cristin-person-ID: 397081
Person

Aktiv cristin-person Rune Storvold

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for teknisk kybernetikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for Fysikk og Teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet Institutt for Ingeniør og Sikkerhetsvitenskap, UiT Norges Arktiske Universitet Norsk Polarinstitutt

Resultater Resultater

Kompetansesenter for luftfartbaserte tjenester (KSLT) - Sluttrapport.

Sivertsen, Agnar Holten; Solbø, Stian; Storvold, Rune. 2020, NORCERapport

SIOS’s Earth Observation (EO), Remote Sensing (RS), and operational activities in response to COVID-19.

Jawak, Shridhar D.; Andersen, Bo N.; Pohjola, Veijo A; Godøy, Øystein ; Hübner, Christiane; Jennings, Inger; Ignatiuk, Dariusz; Holmen, Kim; Sivertsen, Agnar ; Hann, Richard mfl.. 2021, Remote Sensing. NILU, Uu, UIT, NIVA, NORCE, UNIS, NPI, CNR, NTNU, NINA, SIO, UÒWK, NIPR, UIO, PAN, MET, INDIAVitenskapelig artikkel

UAV for monitoring of indicator species on Antarctic protected areas.

Korczak-Abshire, Małgorzata; Zmarz, Anna; Chwedorzewska, K.; Karlsen, Stein Rune; Rodzewicz, Mirosław; Storvold, Rune. 2014, 34th Symposium of the European-Association-of Remote-Sensing-Laboratories (EARSeL). NORCE, NTNUVitenskapelig foredrag

Remote sensing techniques for monitoring the King George Island.

Zmarz, Anna; Korczak-Abshire, Małgorzata; Karlsen, Stein Rune; Rodzewicz, Mirosław; Storvold, Rune; Chwedorzewska, K.. 2014, 35th Polar Symposium: Diversity and state of polar ecosystems. NORCE, NTNUVitenskapelig foredrag

Safety and security of drones in the oil and gas industry.

Johnsen, Stig Ole; Bakken, Trond; Transeth, Aksel Andreas; Holmstrøm, Sture; Merz, Mariann; Grøtli, Esten Ingar; Jacobsen, Sigurd Robert; Storvold, Rune. 2020, Research Publishing Services. PTIL, NORCE, SINTEFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 91 | Neste | Siste »