Cristin-person-ID: 39751
Person

Aktiv cristin-person Jon Øivind Hoem

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Experiencing from the Inside – Mediated Perspectives in Kindergartens .

Hoem, Jon Øivind; Bråten, Ingvard. 2019, Conference proceedings of the Design Management Academy. HVLVitenskapelig artikkel

Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones.

Iversen, Sarah Hoem; Hoem, Jon Øivind. 2020, Bloomsbury Academic. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Learning about materiality through tinkering with Micro:bits .

Hoem, Jon Øivind; Digranes, Ingvild; Stenersen, Arnhild Liene. 2019, Conference proceedings of the Design Management Academy. OSLOMET, HVLVitenskapelig artikkel

Stedsfortellinger med sfæriske medier.

Hoem, Jon Øivind. 2019, Make & Learn. HVLVitenskapelig foredrag

Materialitet og digitalitet.

Hoem, Jon Øivind; Digranes, Ingvild; Goodwin, Jeanett Ann; Stenersen, Arnhild Liene. 2019, Make & Learn. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 132 | Neste | Siste »