Cristin-person-ID: 39751
Person

Aktiv cristin-person Jon Øivind Hoem

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Digital Learning Tools in the Age of Machine Intelligence.

Hoem, Jon Øivind; Iversen, Sarah Hoem. 2020, Cappelen Damm Akademisk. HVLFaglig kapittel

Interactive Virtual Field Trips.

Kolås, Line; Eriksen, Lasse Frost; Hoem, Jon Øivind; Nygård, Ståle André; Holand, Ivar Svare. 2020, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. NORD, HVLVitenskapelig artikkel

Automatoner – Våre nye medborgere? .

Hoem, Jon Øivind. 2020, Forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald. HVLFaglig foredrag

Utvidet virkelighet i bøker for barn.

Eide, Gro Merete; Hoem, Jon Øivind. 2020, Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. HVLVitenskapelig foredrag

Interactive Virtual Field Trips.

Kolås, Line; Eriksen, Lasse Frost; Hoem, Jon Øivind; Nygård, Ståle André; Holand, Ivar Svare. 2020, Ed-media & Innovate Learning 2020. NORD, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 142 | Neste | Siste »