Cristin-person-ID: 397860
Person

Sverrir Olafsson

  • Stilling:
    Overlege
    ved Klinikk for kirurgi ved Helse Møre og Romsdal HF

Resultater Resultater

Fukting av sårflaten med 25 mg/ml traneksamsyre reduserer postoperativ blødning og kan redusere risiko for blødningsrelatert re-operasjon. Randomisert kontrollert studie hos 22 mastektomerte pasienter i Midt-Norge .

Ausen, Kjersti; Hagen, Anne Irene; Østbyhaug, Heidi Sæther; Olafsson, Sverrir; Kvalsund, Berit; Spigset, Olav; Pleym, Hilde. 2019, Kirurgisk Høstmøte. HELSEMR, STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

Topical moistening of the wound surface with tranexamic acid 25 mg/ml to reduce bleeding: The Norwegian Method.

Ausen, Kjersti; Hagen, Anne Irene; Østbyhaug, Heidi Sæther; Olafsson, Sverrir; Kvalsund, Berit; Spigset, Olav; Pleym, Hilde. 2019, ASPS The Meeting. HELSEMR, STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

Topical moistening of the wound surface with tranexamic acid 25 mg/ml reduces bleeding equal to intravenous administration and may reduce need for re-operation of postoperative hemorrhage.

Ausen, Kjersti; Hagen, Anne Irene; Østbyhaug, Heidi Sæther; Olafsson, Sverrir; Kvalsund, Berit; Spigset, Olav; Pleym, Hilde. 2019, EURAPS Research Council 8th Scientific Meeting. HELSEMR, STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

Topical moistening of mastectomy wounds with diluted tranexamic acid to reduce bleeding: randomized clinical trial.

Ausen, Kjersti; Hagen, Anne Irene; Østbyhaug, Heidi Sæther; Olafsson, Sverrir; Kvalsund, Berit; Spigset, Olav; Pleym, Hilde. 2019, BJS Open. HELSEMR, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4