Cristin-person-ID: 397882
Person

Ingrid Prytz Berset

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Sted
Overlege Med avd gastro Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF PhD stipendiat Universitetet i Oslo
Sted
Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Hoved veileder professor Knut Lundin Medisinsk avdeling Gastroseksjonen Sykehuset Østfold HF Biveileder Frode Lerang Forskningsavdelingen Helse Møre og Romsdal HF Biveileder Dag Arne Hoff Helse Møre og Romsdal HF Forsknings

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ingrid Prytz Berset

Tittel

Ingrid Prytz Berset

Sammendrag

Cand med UiB 1992 Rikshospitalet seksjon for Gastroenterologi 2000-2002, seksjon for nyresykdommer 2002-2003 Overlege med avd Ålesund Sjukehus fra 2004 Spesialist i indremed 2004 Spesialist i fordøyelsessykdommer 2004 Spesialist i nyresykdommer 2006 Nasjonal koordinerende utprøver BIOSTOP studien fra 2016 PhD stipendiat 50 % stilling Universitetet i Oslo fra 2017

Resultater Resultater

Self-esteem in patients with inflammatory bowel disease.

Opheim, Randi; Moum, Bjørn; Grimstad, Tore; Jahnsen, Jørgen; Berset, Ingrid Prytz; Hovde, Øistein; Huppertz-Hauss, Gert; Bernklev, Tomm; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter. 2020, Quality of Life Research. SUS, HELSEMR, HIØ, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, ØSTFOLD, UIBVitenskapelig artikkel

Pain Severity and Vitamin D Deficiency in IBD Patients.

Frigstad, Svein Oskar; Høivik, Marte Lie; Jahnsen, Jørgen; Småstuen, Milada Cvancarova; Grimstad, Tore; Berset, Ingrid Prytz; Huppertz-Hauss, Gert; Hovde, Øistein; Bernklev, Tomm; Moum, Bjørn mfl.. 2019, Nutrients. VV, SUS, HELSEMR, TELEMARK, HIØ, VESTFOLD, OSLOMET, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Biosimilar infliximab (CT-P13) is not inferior to originator infliximab: explorative IBD subgroup-analyses in Crohn’s disease and ulcerative colitis from the NOR-SWITCH trial.

Jørgensen, Kristin Kaasen; Inge Christoffer, Olsen; Goll, Guro Løvik; Lorentzen, Merete; Bolstad, Nils; Berset, Ingrid Prytz; Haavardsholm, Espen A.; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Mørk, Cato; Kvien, Tore Kristian mfl.. 2017, Journal of Crohn's and colitis. HELSEMR, DIAKONSYK, UIO, AHUS, OUSSammendrag/abstract

Vitamin D deficiency is not associated with depression in IBD patients.

Frigstad, Svein Oskar; Høivik, Marte Lie; Jahnsen, Jørgen; Dahl, Sandra Rinne; Cvancarova, Milada; Grimstad, Tore; Berset, Ingrid Prytz; Huppertz-Hauss, Gert; Hovde, Øistein; Torp, Roald mfl.. 2017, Journal of Crohn's and colitis. VV, SUS, HELSEMR, TELEMARK, HIØ, OSLOMET, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, ØSTFOLDSammendrag/abstract

Long‐term efficacy and safety of biosimilar infliximab (CT‐P13) after switching from originator infliximab: Open‐label extension of the NOR‐SWITCH trial.

Goll, Guro Løvik; Jørgensen, Kristin Kaasen; Sexton, Joseph; Olsen, Inge Christoffer; Bolstad, Nils; Haavardsholm, Espen A.; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Tveit, Kåre Steinar; Lorentzen, Merete; Berset, Ingrid Prytz mfl.. 2019, Journal of Internal Medicine. VV, HELSEFONNA, DIAKONSYK, TELEMARK, VESTFOLD, HELSENSS, HELSENTRØN, NTNU, HAUKELAND, OUS, INNLANDET, BETANIENH, HELSEMR, REVMA, HELSEFØRDE, STOLAV, UNN, HELGELAND, UIO, SØRLAND, AHUS, ØSTFOLD, DIVNORSKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »