Cristin-person-ID: 397962
Person

Oluf Herlofsen

  • Stilling:
    Overlege
    ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering ved Helse Møre og Romsdal HF

Resultater Resultater

Ipilimumab in a real-world population: A prospective Phase IV trial with long-term follow-up.

Aamdal, Elin; Jacobsen, Kari Dolven; Straume, Oddbjørn; Kersten, Christian; Herlofsen, Oluf; Karlsen, Jarle; Hussain, Israr; Amundsen, Anita; Dalhaug, Astrid; Nyakas, Marta Sølvi mfl.. 2021, International Journal of Cancer. SUS, HELSEMR, STOLAV, UNN, HELSENSS, HAUKELAND, NTNU, UIO, AHUS, SØRLAND, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Anemier.

Herlofsen, Oluf. 2008, Gyldendal Akademisk. HELSEMRVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Choroidal naevus regression associated with PD-1 inhibitor monotherapy for metastatic cutaneous malignant melanoma.

Krohn, Jørgen Gitlesen; Hanken, Geir; Herlofsen, Oluf. 2019, Acta Ophthalmologica. HELSEMR, UIBBrev til redaktøren
1 - 3 av 3