Cristin-person-ID: 398089
Person

Henrik Skar

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet.

Skar, Henrik. 2021, Skatterett. UIBVitenskapelig artikkel

Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1).

Skar, Henrik. 2021, Skatterett. UIBVitenskapelig artikkel

Omgåelse i aksjeselskapsretten.

Skar, Henrik. 2019, Tidsskrift for Rettsvitenskap. UIBVitenskapelig artikkel

Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting.

Skar, Henrik. 2019, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »