Cristin-person-ID: 399939
Person

Aktiv cristin-person Tom Kornstad

  • Stilling:
    Forsker
    ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå

Klassifisering

Emneord

Arbeidsmarked • Skatt, subsidier og offentlige inntekter • Pensjonering

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000
Sted
Telefon SSB: 21094827

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Tom Kornstad

Tittel

Tom Kornstad

Sammendrag

Tema for doktoravhandling: Estimering av empiriske livsløpsmodeller for arbeidstilbud og konsum. Interesseområder: Spesifisering og estimering av modeller for arbeidstilbud, etterspørsel etter uføretrygd og andre offentlige stønadsordninger, mikrosimulering. Livsløpsmodeller og modeller for diskrete valg.

Resultater Resultater

Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women's fertility in Norway.

Dommermuth, Lars; Lappegård, Trude; Kornstad, Tom; Kristensen, Axel Peter. 2022, The CeFH 5th Annual Symposium 2022. SSB, UIOVitenskapelig foredrag

Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women’s fertility in Norway.

Lappegård, Trude; Kornstad, Tom; Dommermuth, Lars; Kristensen, Axel Peter. 2022, SSB - Discussion papers. SSB, UIOFagartikkel

Hvorfor gikk fødselstallene opp under covid-19-pandemien?

Lappegård, Trude; Kornstad, Tom; Dommermuth, Lars; Kristensen, Axel Peter. 2022, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). SSB, UIOKronikk

Empirical modelling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway.

Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse Sigbjørn. 2021, Discussion papers. SSBFagartikkel

Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn.

Stambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje. 2021, SSBRapport
1 - 5 av 51 | Neste | Siste »