Cristin-person-ID: 401415
Person

Bjørn Greger Bergem

  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved Møreforsking

Resultater Resultater

Kartlegging av behov for kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal.

Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje; Bergem, Bjørn Greger; Rødal, Jorunn Hoås. 2020, Møreforsking Marin rapportserie. MF, HIMAnmeldelse

Bevilgninger og virkemidler .

Bergem, Bjørn Greger; Fevolden, Arne Martin; Rybalka, Marina; Sarpebakken, Bo; Bakos, Bente; Møller, Tom-Espen; Wiker, Elisabeth; Sogge, Sverre; Kommandantvold, Per-Magnus; Sundby, Berit Avset. 2020, SSB, MF, NFR, NIFUFaglig kapittel

Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. .

Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Buset, Kari Leikanger; Festøy, Anne Randi Fagerlid; Groven, Gøril; Haug, Peder; Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn. 2020, HVO, MFRapport

Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020.

Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge. 2020, MFRapport

Utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal - Spillemidlene.

Bremnes, Helge; Rødal, Jorunn Hoås; Skrove, Guri Kaurstad; Bergem, Bjørn Greger; Sandsmark, Maria. 2019, MFRapport
1 - 5 av 64 | Neste | Siste »