Cristin-person-ID: 40177
Person

Jan Morten Dyrstad

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Academic work engagement, resources and productivity: empirical evidence with policy implications .

Christensen, Marit; Dyrstad, Jan Morten; Innstrand, Siw Tone. 2018, Studies in Higher Education. NTNUVitenskapelig artikkel

Finansieringsinsentiver og universitetsstrategier : en sammenligning av fagmiljøers tilpasning ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Dyrstad, Jan Morten; Pettersen, Ivar. 2017, Samfunnsøkonomen. NTNUVitenskapelig artikkel

Resource curse avoidance: governmental intervention and wage formation in the Norwegian petroleum sector.

Dyrstad, Jan Morten. 2017, Oxford Economic Papers. NTNUVitenskapelig artikkel

SVT brukes som melkeku for NTNU.

Dyrstad, Jan Morten. 2016, NTNUIntervju

Universitetenes strategiske prioriteringer.

Dyrstad, Jan Morten. 2016, NTNUIntervju