Cristin-person-ID: 40177
Person

Jan Morten Dyrstad

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Academic work engagement, resources and productivity: empirical evidence with policy implications .

Christensen, Marit; Dyrstad, Jan Morten; Innstrand, Siw Tone. 2018, Studies in Higher Education. NTNUVitenskapelig artikkel

Finansieringsinsentiver og universitetsstrategier : en sammenligning av fagmiljøers tilpasning ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Dyrstad, Jan Morten; Pettersen, Ivar. 2017, Samfunnsøkonomen. NTNUVitenskapelig artikkel

Resource curse avoidance: governmental intervention and wage formation in the Norwegian petroleum sector.

Dyrstad, Jan Morten. 2017, Oxford Economic Papers. NTNUVitenskapelig artikkel

SVT brukes som melkeku for NTNU.

Dyrstad, Jan Morten. 2016, NTNUIntervju i media

Universitetenes strategiske prioriteringer.

Dyrstad, Jan Morten. 2016, NTNUIntervju i media