Cristin-person-ID: 401923
Person

Heidi Gautun

  • Stilling:
    Forsker
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Samhandling sykehus og kommuner • Omsorg for gamle foreldre og arbeidsmarkedsdeltakelse • Familieomsorg • Eldreomsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Nurses`experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway.

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny. 2020, Health Science Reports. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Vertikal koordinering av helse-og omsorgstjenester til eldre pasienter.

Gautun, Heidi. 2019, Fagdag/Brukerkonferanse NFR prosjektet Crosscare-Old. OSLOMETFaglig foredrag

Sykehjemsvolden .

Gautun, Heidi. 2019, OSLOMETIntervju
1 - 5 av 129 | Neste | Siste »