Cristin-person-ID: 406373
Person

Linda Gjøra

  • Stilling:
    Fagkonsulent
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Resultater Resultater

Mild kognitiv svikt og fysisk funksjonsnivå blant hjemmeboende eldre.

Antonsen, Even Skauge; Skjerve, Kjerstin Næss; Grønvik, Karoline Blix; Brattgjerd, Torhild; Gjøra, Linda; Thingstad, Pernille; Ernstsen, Linda. 2021, Sykepleien Forskning. TRONDHEIM, HELSEMIDTN, VESTFOLD, NTNUVitenskapelig artikkel

Sex Differences on Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination Scores and the Value of Self-Report of Memory Problems among Community Dwelling People 70 Years and above: The HUNT Study.

Engedal, Knut; Gjøra, Linda; Bredholt, Thea; Thingstad, Pernille; Tangen, Gro Gujord; Ernstsen, Linda; Selbæk, Geir. 2021, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. VESTFOLD, HELSENTRØN, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Current and Future Prevalence Estimates of Mild Cognitive Impairment, Dementia, and Its Subtypes in a Population-Based Sample of People 70 Years and Older in Norway: The HUNT Study.

Gjøra, Linda; Strand, Bjørn Heine; Bergh, Sverre; Borza, Tom; Brækhus, Anne; Engedal, Knut Arne; Johannessen, Aud; Kvello-Alme, Marte; Krokstad, Steinar; Livingston, Gill mfl.. 2021, Journal of Alzheimer's Disease. USN, TRONDHEIM, STOLAV, NCL, FHI, VESTFOLD, HELSENTRØN, NTNU, UIO, OUS, INNLANDET, UCLVitenskapelig artikkel

Forekomst av demens i Norge.

Gjøra, Linda; Kjelvik, Grete; Strand, Bjørn Heine; Kvello-Alme, Marte; Selbæk, Geir. 2020, Aldring og helse. VESTFOLD, NTNU, UIORapport

Eldresatsingen 70+ i HUNT4 - Kartlegging av eldres helse og funksjon i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Kjelvik, Grete; Gjøra, Linda; Selbæk, Geir; Kolberg, Marit; Krokstad, Steinar; Skjellegrind, Håvard; Thingstad, Pernille. 2019, 7. Norske kongress i aldersforskning: Aktive eldre og aktiv aldring. VESTFOLD, NTNU, UIOPoster
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »