Cristin-person-ID: 406379
Person

Signe Tretteteig

  • Stilling:
    Prosjektleder
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Resultater Resultater

Palliasjon og covid-19. et E-læringskurs for helse- og omsorgspersonell.

Eriksen, Siren ; Tretteteig, Signe. 2020, VESTFOLDDigitale læremidler

Spør hverandre mer om psyken.

Tretteteig, Signe; Tveito, Marit. 2020, Sykepleien fag. DIAKONSYK, VESTFOLDKronikk

Psykiske sykdommer i eldre år.

Tretteteig, Signe. 2020, Aldring og helse. VESTFOLDLærebok

Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie.

Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork; Thorsen, Kirsten. 2019, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLD, OSLOMET, HIMVitenskapelig artikkel

Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enn omsorg gitt av plikt?

Tretteteig, Signe; Thorsen, Kirsten. 2019, Sykepleien. OSLOMET, VESTFOLDFagartikkel
1 - 5 av 39 | Neste | Siste »