Cristin-person-ID: 406919
Person

Aktiv cristin-person Liv Elin Torheim

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring • Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Global Helse • Amming og tilleggskost • Menneskerettigheter • Underernæring og vekst • Ernæringspolitikk • Samfunnsernæring • Kostholdsforskning • Barneernæring • Matomgivelser

Region

 • Sør-Asia
 • Vest-Afrika
 • Europa

Land

 • Norge
 • Nepal
 • India
 • Nigeria
 • Malawi
 • Mali

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 63 57
Sted
OsloMet - Storbyuniversitetet Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo
Sted
Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo School of Public Health, University of Auckland Høgskolen Innlandet Nes kommune

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Liv Elin Torheim

Sammendrag

Liv Elin Torheim is a professor of public health nutrition at OsloMet and heads the research group Public Health Nutrition. She is educated as a nutritionist from the University of Oslo with both master and PhD in public health nutrition. Her research concerns a number of challenges related to food, diet and nutrition, both in Norway and in low-income countries. Torheim heads the Norwegian part of a joint-European project, Food-EPI, which is to assess and benchmark Norwegian food and nutrition policy. She is also involved in a collaborative project with municipalities in the Oslo region to develop and test measures to improve diet among children and young people. Torheim has extensive experience from research and evaluation projects on food and nutrition from a number of countries in Africa and Asia, and she has worked for UNICEF in Nepal and had post-doc at IFPRI (International Food Policy Research Institute). Torheim is the deputy chair of the Norwegian Nutrition Council and is involved in the teaching of undergraduate and master students in the field.

Tittel

Liv Elin Torheim

Sammendrag

Liv Elin Torheim er professor i samfunnsernæring ved OsloMet og leder forskningsgruppen Samfunnsernæring. Hun er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo med både master og PhD innen samfunnsernæring. Hun forsker på en rekke utfordringer knyttet til mat, kosthold og ernæring, både i Norge og i lavinntektsland. Torheim leder den norske delen av et felles-europeisk prosjekt, Food-EPI, som skal vurdere norsk mat- og ernæringspolitikk. I tillegg er hun involvert i et samarbeidsprosjekt med kommuner i Oslo-regionen for å utvikle og teste tiltak for å bedre kosthold blant barn og unge. Torheim har lang erfaring fra forsknings- og evalueringsprosjekter om mat og ernæring fra en rekke land i Afrika og Asia, og hun har arbeidet for UNICEF i Nepal og hatt post-doc ved IFPRI (International Food Policy Research Institute). Torheim er nestleder i Nasjonalt råd for ernæring og er involvert i undervisning av bachelor- og masterstudenter innen fagområdet.

Resultater Resultater

Ernæringspolitikk.

Arnesen, Erik Kristoffer; Torheim, Liv Elin. 2019, Universitetsforlaget. OSLOMET, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kostråd og anbefalinger.

Torheim, Liv Elin. 2019, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Adherence to the Norwegian dietary recommendations in a multi‐ethnic pregnant population prior to being diagnosed with gestational diabetes mellitus.

Garnweidner-Holme, Lisa; Torheim, Liv Elin; Henriksen, Lena; Borgen, Iren; Holmelid, Sigrid; Lukasse, Mirjam. 2019, Food Science & Nutrition. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Inadequate iodine intake in large groups of the Norwegian population.

Henjum, Sigrun; Abel, MH; Meltzer, HM; Dahl, Lisbeth Jane; Alexander, Jan; Torheim, Liv Elin; Brantsæter, Anne Lise. 2019, IDD Iodine Deficiency Disease Newsletter. FHI, OSLOMET, HAVFORSKPopulærvitenskapelig artikkel

Påstander om EAT-Lancet-rapporten: Imøtegåelse eller illustrasjon?

Meltzer, Helle Margrete; Torheim, Liv Elin; Arnesen, Erik Kristoffer; Øverby, Nina Cecilie; Mortensen, Kari Hege; Hjelmesæth, Jøran. 2019, www.forskning.no. FHI, OSLOMET, UIO, UIAKronikk
1 - 5 av 132 | Neste | Siste »