Cristin-person-ID: 408290
Person

Bror Jonsson

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Oslo ved Norsk institutt for naturforskning

Resultater

Hos laks er det gener fra mor som avgjør om avkommet finner veien hjem.

Jonsson, Nina; Jonsson, Bror. 2018, Naturen. NINAPopulærvitenskapelig artikkel

Local and global climatic drivers of Atlantic salmon decline in southern Europe.

Nicola, Graciela G.; Elvira, Benigno; Jonsson, Bror; Ayllón, Daniel; Almodóvar, Ana. 2018, Fisheries Research. UCdM, UCLM, NINAVitenskapelig artikkel

Egg incubation temperature affects the timing of the Atlantic salmon Salmo salar homing migration.

Jonsson, Bror; Jonsson, Nina. 2018, Journal of Fish Biology. NINAVitenskapelig artikkel

Comment on “The pink salmon invasion: a Norwegian perspective” (Mo et al., 2018).

Jonsson, Nina; Jonsson, Bror. 2018, Journal of Fish Biology. NINAShort communication

Water level influences migratory patterns of anadromous brown trout in small streams.

Jonsson, Bror; Jonsson, Nina; Jonsson, Marius. 2018, Ecology of Freshwater Fish. UIO, NINAVitenskapelig artikkel