Cristin-person-ID: 408331
Person

Anne Sverdrup-Thygeson

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Resultater

Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks.

Pilskog, Hanne Eik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Birkemoe, Tone. 2018, Ecology and Evolution. NMBU, NINAVitenskapelig artikkel

At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?

Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn. 2018, 5th European Congress of Conservation Biology. NMBU, NTNU, NINAVitenskapelig foredrag

Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring.

Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Jacobsen, Rannveig Margrete. 2018, NMBU, NINA, UIORapport

Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand.

Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild. 2018, NIBIO, NMBU, MF, NTNU, NINA, UIBRapport

At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?

Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn. 2018, The Nordic Oikos conference. NMBU, NTNU, UIO, NINAVitenskapelig foredrag