Cristin-person-ID: 408351
Person

Finn Økland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for akvatisk økologi ved Norsk institutt for naturforskning

Resultater Resultater

Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013.

Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemela, Eero; Orell, P.; Erkinaro, J. mfl.. 2019, ICES Journal of Marine Science. VETINST, NORCE, NINAVitenskapelig artikkel

Effects of a dispersal barrier on freshwater migration of the vimba bream (Vimba vimba).

Tambets, Meelis; Kärgenberg, Einar; Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Økland, Finn; Thalfeldt, Mart. 2018, Boreal environment research . ESTLAND, TÜ, NINAVitenskapelig artikkel

European eel Anguilla anguilla compromise speed for safety in the early marine spawning migration.

Lennox, Robert J.; Økland, Finn; Mitamura, Hiromichi; Cooke, Steven J.; Thorstad, Eva Bonsak. 2018, ICES Journal of Marine Science. CU, KD, NINAVitenskapelig artikkel

Biotic and abiotic determinants of the ascent behaviour of adult Atlantic salmon transiting passable waterfalls.

Lennox, Robert J.; Thorstad, Eva Bonsak; Diserud, Ola Håvard; Økland, Finn; Cooke, Steven J.; Aasestad, Ingar; Forseth, Torbjørn. 2018, Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. CU, NINA, ANDREINSTVitenskapelig artikkel

Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre.

Havn, Torgeir Børresen; Solem, Øyvind; Kraabøl, Morten; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Puffer, Michael; Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn. 2018, VETINST, NINA, MULITCONRapport
1 - 5 av 113 | Neste | Siste »