Cristin-person-ID: 408366
Person

Martin Biuw

  • Stilling:
    Forsker
    ved Sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet
  • Stilling:
    Postdoktor
    ved NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning

Resultater Resultater

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet.

de Jong, Karen; Steen, Henning; Forland, Tonje Nesse; Wehde, Henning; Nyqvist, Daniel; Utne-Palm, Anne Christine; Nilssen, Kjell Tormod; Albretsen, Jon; Falkenhaug, Tone; Biuw, Martin mfl.. 2020, HAVFORSKRapport

Using an omnidirectional video logger to observe the underwater life of marine animals: Humpback whale resting behaviour.

Iwata, Takashi; Biuw, Martin; Aoki, Kagari; Miller, Patrick J.O.; Sato, Katsufumi. 2021, Behavioural Processes. UoSA, UTOKYO, KJD, JAPAN, HAVFORSKVitenskapelig artikkel

Antarctic krill Euphausia superba: spatial distribution, abundance, and management of fisheries in a changing climate.

McBride, Margaret; Stokke, Olav Schram; Renner, Angelika; Krafft, Bjørn Arne; Bergstad, Odd Aksel; Biuw, Martin; Lowther, Andrew; Stiansen, Jan Erik. 2021, Marine Ecology Progress Series. NANSEN, NPI, UIO, HAVFORSKVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Krafttak for kysttorsken - Kunnskap for stedstilpasset gjenoppbygging av bestander, naturtyper og økosystem i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker.

Moland, Even; Synnes, Ann-Elin; Naustvoll, Lars Johan; Freitas, Carla; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Biuw, Martin; Jorde, Per Erik; Knutsen, Halvor; Dahle, Geir mfl.. 2021, NIVA, HAVFORSKRapport

Harp seal body condition and trophic interactions with prey in Norwegian high Arctic waters in early autumn.

Haug, Tore; Biuw, Martin; Gjøsæter, Harald; Knutsen, Tor; Lindstrøm, Ulf; MacKenzie, Kirsteen M.; Meier, Sonnich; Nilssen, Kjell Tormod. 2020, Progress in Oceanography. HAVFORSKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 68 | Neste | Siste »