Cristin-person-ID: 408631
Person

Endre Meyer Tvinnereim

  • Stilling:
    Forsker 1
    ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Inst. for adm. og org. vitenskap ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Resultater Resultater

Trends in Norwegian views on oil and gas export.

Andersen, Gisle; Nordø, Åsta Dyrnes; Tvinnereim, Endre Meyer. 2022, Elsevier. NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Don't send us your waste gases: Public attitudes toward international carbon dioxide transportation and storage in Europe.

Merk, Christine; Nordø, Åsta Dyrnes; Andersen, Gisle; Lægreid, Ole Martin; Tvinnereim, Endre Meyer. 2021, Energy Research & Social Science. NORCE, IFW, UIBVitenskapelig artikkel

Laypersons evaluate CO2-import for storage more negatively.

Merk, Christine; Nordø, Åsta Dyrnes; Andersen, Gisle; Lægreid, Ole Martin; Tvinnereim, Endre Meyer. 2021, 15th International Virtual Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

Climate concerned but anti-nuclear: Exploring (dis)approval of nuclear energy in four European countries.

Sonnberger, Marco; Ruddat, Michael; Arnold, Annika; Scheer, Dirk; Poortinga, Wouter; Böhm, Gisela; Bertoldo, Raquel; Mays, Claire; Pidgeon, Nick; Poumadère, Marc mfl.. 2021, Energy Research & Social Science. HINN, NORCE, KIT, AMU, CARDIFF, WELSHARCHI, US, FRANKRIKE, UIBVitenskapelig artikkel

Can We Price Carbon?, by Barry G. Rabe.

Tvinnereim, Endre. 2020, Carbon and Climate Law Review. NORCE, UIBAnmeldelse
1 - 5 av 150 | Neste | Siste »