Cristin-person-ID: 409319
Person

Aktiv cristin-person Nina Hulleberg

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Stilling:
    Forsker
    ved Transportmodeller ved Transportøkonomisk institutt

Resultater Resultater

Aversion to in-vehicle crowding before, during and after the pandemic.

Flugel, Stefan Markus; Hulleberg, Nina. 2022, CAPSLOCK brukerseminar. TØI, HIMVitenskapelig foredrag

Aversion to In-vehicle Crowding before, during and after the COVID-19 Pandemic.

Flugel, Stefan Markus; Hulleberg, Nina. 2022, Findings. TØI, HIMVitenskapelig artikkel

Trengselskostnader før, under og etter korona.

Hulleberg, Nina. 2022, Mobilitet 2022. TØI, HIMFaglig foredrag

A minute of your time: The impact of survey recruitment method and interview location on the value of travel time.

Halse, Askill Harkjerr; Flugel, Stefan Markus; Kouwenhoven, Marco; de Jong, Gerard; Sundfør, Hanne Beate; Hulleberg, Nina; Jordbakke, Guri Natalie; Lindhjem, Henrik. 2022, Transportation. TØI, MENON, NINA, NEDERLANDVitenskapelig artikkel

Interventions to Improve Public Transport Travel Time and Reliability in a Norwegian City, an Ecometric Evaluation.

Hartveit, Knut Johannes; Halse, Askill Harkjerr; Hulleberg, Nina; Fearnley, Nils; Ingebrigtsen, Rikke. 2021, TØIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »