Cristin-person-ID: 410063
Person

Helga Hernes

  • Stilling:
    Timeansatt
    ved PRIO - Institutt for fredsforskning

Resultater

Global Aspects of Women’s Participation.

Hernes, Helga. 2014, PRIORapport

Fra stemmeretten til dagens likestillingspolitikk.

Hernes, Helga. 2013, Nytt Norsk Tidsskrift. PRIOVitenskapelig artikkel

Women and War: Power and Protection in the 21st Century.

Kuehnast, Kathleen; Oudraat, Chantal de Jonge; Hernes, Helga. 2011, United States Institute of Peace Press. PRIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

EOS-utvalgets kontroll med PSTs behandling av opplysninger.

Hernes, Helga. 2010, Kritisk juss. PRIOLeserinnlegg

Norsk Samfunnsleksikon (2. utgave).

Bojer, Hilde; Engelstad, Fredrik; Heidar, Knut; Hernes, Helga; Stjernø, Steinar. 1993, Pax Forlag. OSLOMET, UIO, PRIO, ISFLeksikon