Cristin-person-ID: 410065
Person

Rojan Tordhol Ezzati

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Rådgiver
    ved PRIO - Institutt for fredsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

‘United through our values’? Expressing unity through value-talk after terrorism in France and Norway.

Ezzati, Rojan Tordhol. 2021, Migration Studies. UIO, PRIOVitenskapelig artikkel

Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer .

Indseth, Thor; Fretheim, Atle; Ezzati, Rojan Tordhol; Gele, Abdi; Brekke, Jan-Paul; Elgersma, Ingeborg Hess; Godøy, Anna Aasen; Hussaini, Lema; Sheikh, Naima Said; Rø, Gunnar Øyvind Isaksson mfl.. 2021, USN, SSB, VETINST, NR, FHI, NMBU, OSLOMET, NTNU, UIO, AHUS, PRIO, ISFRapport

Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1.

Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie Salvesen; Flatø, Martin mfl.. 2021, SSB, VETINST, FHI, OSLOMET, NTNU, UIO, AHUS, PRIO, ISFRapport

Value-talk after terrorism: articulating a united ‘we' and a divided ‘us'.

Ezzati, Rojan. 2020, Journal of Ethnic and Migration Studies. UIO, PRIOVitenskapelig artikkel

Grenser for fellesskap: Mangfold og uenigheter i lys av 22. juli.

Ezzati, Rojan. 2018, Cappelen Damm Akademisk. PRIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »