Cristin-person-ID: 4107
Person

Jan Ketil Simonsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sosialantropologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Movement and Connectivity: Configurations of Belonging.

Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti; Engebrigtsen, Ada I.. 2018, Peter Lang Publishing Group. OSLOMET, NTNU, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Kinship and Mobility in Urban Zambia (and Beyond).

Simonsen, Jan Ketil. 2018, Peter Lang Publishing Group. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Arne Martin Klausen: En bibliografi.

Simonsen, Jan Ketil. 2018, Norsk Antropologisk Tidsskrift. NTNUVitenskapelig artikkel

From Acorns to Ham. Notes on the production of Iberico "Pata Negra" Pigs.

Cañás Bottos, Lorenzo; Simonsen, Jan Ketil; Crawford, Peter Ian. 2018, Kult Lunch Seminars. UIT, NTNUVitenskapelig foredrag

«But I Don't Want to Touch the Cow Poop!» A Study of the Generational Differences in the Interpretation of Rites of Passages among the Newars of Kathmandu Valley.

Follestad, Karoline Ryslett; Simonsen, Jan Ketil. 2018, NTNUMastergradsoppgave