Cristin-person-ID: 41311
Person

Till Halbach

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved IKT Forskning ved Norsk Regnesentral

Kontaktinformasjon

Telefon
41521963

Resultater Resultater

Robot-Enhanced Language Learning for Children in Norwegian Day-Care Centers.

Halbach, Till; Schulz, Trenton; Leister, Wolfgang; Solheim, Ivar. 2021, Multimodal Technologies and Interaction. NRVitenskapelig artikkel

Robotstøttet språkopplæring for minoritetsspråklige barn, oppsommering.

Halbach, Till. 2021, ROSA mini-kick-off. NRFaglig foredrag

Involving Diverse Users for Inclusive Technology Development.

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Snaprud, Mikael. 2021, IADIS Press. NR, TINGTUNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Categories of User Impairment.

Halbach, Till ; Simon-Liedtke, Joschua Thomas. 2021, IADIS Press. NRVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Clothes4all: A Novel Resource for Studying and Improving Web Accessibility.

Halbach, Till; Haugstvedt, Vegard. 2021, IOS Press. NR, DIVNORSKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 150 | Neste | Siste »