Cristin-person-ID: 41601
Person

Ragna Elise Støre Govatsmark

  • Stilling:
    Registerkoordinator
    ved Sentral stab ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Emneord

Hjerteinfarkt • Norsk hjerteinfarktregister • Feildiagnoser / Diagnostiske feil • Validering av registerkvalitet

Resultater Resultater

Influenza vaccination and risk for cardiovascular events: a nationwide self-controlled case series study.

Sen, Abhijit; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Govatsmark, Ragna Elise Støre; Varmdal, Torunn; Bønaa, Kaare Harald; Mukamal, Kenneth Jay; Håberg, Siri Eldevik; Janszky, Imre. 2021, BMC Cardiovascular Disorders. UIT, STOLAV, FHI, HELSEDIR, NTNU, THTKS, BMCVitenskapelig artikkel

Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease.

Jortveit, Jarle; Halvorsen, Sigrun; Kaldal, Anete; Pripp, Are Hugo; Govatsmark, Ragna Elise Støre; Langørgen, Jørund. 2019, BMC Cardiovascular Disorders. STOLAV, HAUKELAND, UIO, SØRLAND, OUSVitenskapelig artikkel

Completeness and correctness of acute myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register.

Govatsmark, Ragna Elise Støre; Janszky, Imre; Slørdahl, Stig Arild; Ebbing, Marta; Wiseth, Rune; Grenne, Bjørnar; Vesterbekkmo, Elisabeth Kleivhaug; Bønaa, Kaare Harald. 2018, Scandinavian Journal of Public Health. UIT, STOLAV, HELSEMIDTN, FHI, NTNUVitenskapelig artikkel

Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt [Gender differences in the assessment and treatment of myocardial infarction].

Jortveit, Jarle; Govatsmark, Ragna Elise; Langørgen, Jørund; Hole, Torstein; Mannsverk, Jan Torbjørn; Olsen, Siv Jorunn Storli; Risøe, Cecilie; Halvorsen, Sigrun. 2016, Tidsskrift for Den norske legeforening. HELSEMR, STOLAV, UNN, HAUKELAND, UIO, SØRLAND, OUSVitenskapelig artikkel

Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register.

Govatsmark, Ragna Elise; Sneeggen, Sylvi Fredriksen; Karlsaune, Hanne Margrethe Thyrmer; Slørdahl, Stig Arild; Bønaa, Kaare. 2016, Clinical Epidemiology. STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »