Cristin-person-ID: 416059
Person

Lars Arild Myhr

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk

Emneord

Utdanningsledelse

Resultater Resultater

Kultur for læring i Hedmark.

Myhr, Lars Arild. 2018, Paideia. HINNVitenskapelig artikkel

Hvordan kan PP-tjenesten bidra til inkluderende barnehager og skoler?

Myhr, Lars Arild. 2014, Samling for skoleeiere, skoleledere og PP-tjenesten. NTNUFaglig foredrag

Relasjonsbasert klasseledelse : et komplekst fenomen.

Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars Arild. 2014, Høgskolen i Hedmark. HINN, NTNURapport

Inkluderende opplæring. Hvordan kan skoleeier, skole og pp-tjeneste samarbeide om inkluderende opplæring.

Myhr, Lars Arild. 2014, Forelesning i Haugalandsløftet. NTNUFaglig foredrag

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013.

Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild. 2014, Høgskolen i Hedmark. HINN, NTNU, UIORapport
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »