Cristin-person-ID: 417570
Person

Aktiv cristin-person Trine Bekkby

  • Stilling:
    Forsker
    ved Marin biologi ved Norsk institutt for vannforskning

Klassifisering

Bakgrunn

  • Engelsk
  • Norsk

Tittel

Trine Bekkby

Sammendrag

Trine Bekkby works as a researcher at the Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Section for Marine Biology. She also works (20 %) at the Geo-ecological research group, Natural History Museum. Since 1999 she has worked with mainly kelp forest ecology, seagrass distribution and macroinvertebrate diversity. Kelp distribution, morphology and associated epiphytes along geophysical gradients; adaptions to stress by kelp; ecosystem functioning; distribution modelling, for ecological responses, spatial prediction and projective distribution; GIS, terrain modelling and analyses, landscape ecology and the impacts of scale; mapping of coastal species and habitats.

For more details on publications etc., see Trine Bekkbys NIVA web page

Tittel

Trine Bekkby

Sammendrag

Trine Bekkby er ansatt som forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), seksjon for Marin biologi. Hun er også ansatt 20 % ved Geo-økologisk forskningsgruppe, Naturhistorisk museum. Siden 1999 har hun jobbet med marin biologi og økologi, med hovedfokus på tarens utbredelse, morfologi og assosierte arter langs geofysiske gradienter; tarens tilpasning til stress; økosystemfunksjoner; utbredelsesmodellering; GIS, terranganalyse, landskapsøkologi og effekten av skala; kartlegging av arter og habitater/naturtyper i kystsonen.

For mer detaljer om publikasjoner og annet, se Trine Bekkbys NIVA-nettside

Se Trine Bekkbys forskning.no-blogg

Resultater

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag.

Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Tiller, Rachel ; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper. 2018, Algesmeinar på Frøya. NIVA, OCEAN, NTNU, UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark.

Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Tiller, Rachel . 2018, Forum for Biomarine Næringer. NIVA, OCEAN, NTNU, UIOPopulærvitenskapelig foredrag

THE POTENTIAL FOR KELP (Saccharina latissima) CULTIVATION IN NORWAY.

Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper. 2018, AQUA 2018. NIVA, OCEAN, NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

Industriell taredyrking: Potensielle effekter på naturlige økosystemer.

Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Bekkby, Trine; Olsen, Yngvar; Fieler, Reinhold; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege. 2018, HAVBRUK2018 Conference. NIVA, AKVAPLAN, OCEAN, NTNUVitenskapelig foredrag

Kelp forests – the big picture.

Bekkby, Trine. 2018, The Japan Norway Society Business Benkyoukai (Aquaculture Seminar),. NIVAPopulærvitenskapelig foredrag