Cristin-person-ID: 417570
Person

Aktiv cristin-person Trine Bekkby

  • Stilling:
    Forsker
    ved Marin biologi ved Norsk institutt for vannforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi

Emneord

Biodiversitet • Biologisk mangfold • Marin økologi • Romlig modellering • GIS • Marin • Marin hardbunnsøkologi • Marine arter • Økologi

Region

  • Norden

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
0047 95 75 13 94
Sted
Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Trine Bekkby

Sammendrag

Trine Bekkby works as a researcher at the Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Section for Marine Biology. Since 1999 she has worked with mainly kelp forest ecology, seagrass distribution and macroinvertebrate diversity. Kelp distribution, morphology and associated epiphytes along geophysical gradients; adaptions to stress by kelp; ecosystem functioning; distribution modelling, for ecological responses, spatial prediction and projective distribution; GIS, terrain modelling and analyses, landscape ecology and the impacts of scale; mapping of coastal species and habitats.

Tittel

Trine Bekkby

Sammendrag

Trine Bekkby er ansatt som forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), seksjon for Marin biologi. Siden 1999 har hun jobbet med marin biologi og økologi, med hovedfokus på tarens utbredelse, morfologi og assosierte arter langs geofysiske gradienter; tarens tilpasning til stress; økosystemfunksjoner; utbredelsesmodellering; GIS, terranganalyse, landskapsøkologi og effekten av skala; kartlegging av arter og habitater/naturtyper i kystsonen

Resultater Resultater

Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).

Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik mfl.. 2019, NIVA, NINA, UIO, NGU, HAVFORSKRapport

De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?

Rinde, Eli; Peña, Viviana; LeGall, Lene; Angles d'Auriac, Marc; Hall-Spencer, Jason M.; Robert S, Steneck; Gitmark, Janne Kim; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Fredriksen, Stein mfl.. 2019, Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting. NIVA, UIO, HAVFORSKVitenskapelig foredrag

Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway. .

Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian. 2019, Association of Marine Scientists annual meeting. NIVA, HAVFORSKVitenskapelig foredrag

Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats.

Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein mfl.. 2019, Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting. NIVA, OCEAN, UIO, NINA, NGU, HAVFORSKVitenskapelig foredrag

Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?

Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With. 2019, Ecology and Evolution. UIT, NIVA, UIO, HAVFORSKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 157 | Neste | Siste »